Tietosuoja

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Wood Groove/Suomen Teollisuustarviketukku /st-tukku.net

Lähdekuja 4, 08150 LOHJA

Y-tunnus: 1619015-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ismo Voutilainen puh. +358 440 474727, email ismo.voutilainen@st-tukku.net

Rekisterin nimi

Suomen Teollisuustarviketukku / st-tukku.net verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on st-tukku.net verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Tilausten tiedot
  • Tilausten seurantakoodit

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Asiakasrekisteriin rekisteröidyn oikeudet:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee osoittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

Oikaisuoikeus

Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterin pitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää keräämästä ja käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja markkinointia varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla.

Tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation, GDPR) voit käydä tutustumassa tarkemmin tästä